Itä-Lappi

Itä-Lapin matkailun kehityksen veturi on Pyhä - Luoston alue. Alue on viimeisin jäsen Matkailun ja elämystuotannon klusterin (OSKE) Experience Lab – verkostossa, mukana vuodesta 2012.

Tavoitteena on kehittää aluetta pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti mm. tiivistämällä julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Alueen strategiatyö on käynnistynyt kolmella työpajalla; Pyhän, Luoston ja Pyhä-Luoston. Strategia määrittelee kehittämisen tavoitteet ja prioriteetit jatkossa.

LEO tuo tähän kehitystyöhön mukaan alan uusinta tietoa, erikoisosaamista, parhaat osaajat ja työkalut. Työssä ovat kiinteästi mukana Itä-Lapin kuntayhtymä, Sodankylän kunta, Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ja alueen yritykset.