Itämeren yhteistyöverkosto syntyy vähitellen

Itämeren matkailun kehittäminen on myötätuulessa. Alueen toimijat verkostoituvat hyvää vauhtia, päämääränään yhtenäinen matkailualue, jossa palvelut toimivat saumattomasi ja yhteiset tuotepaketit ulottuvat maantieteellisten rajojen ylitse.

Euroopan komission Itämeristrategiaan liittyvän matkailun lippulaivahankkeen tavoitteena on osaamisen ja hyvien toimintatapojen välittäminen matkailun toimijoiden sekä yritysten käyttöön. Tarkoituksena on luoda Itämeren alueen toimijoiden verkosto, jonka osaaminen ja kehittämisen resurssit hyödyttävät koko alueen matkailua.